HET PROJECT
van begint tot nu

Al in 2015 werd er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van Dryport Zuidplas. De provincie Zuid-Holland had destijds echter een andere zienswijze, waardoor het plan toen niet geactualiseerd kon worden.

Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Samen met de gemeente Zuidplas zijn we in 2019 opnieuw naar de ontwikkelplannen gaan kijken. Dit heeft ertoe geleid dat de lichten planologisch gezien op groen staan voor project Dryport Zuidplas.

Project Dryport is opgedeeld in vijf verschillende ‘Velden’. In deze video ziet u overzichtelijk de plannen per veld en de bijbehorende infrastructuur en ontsluiting.

Het gebied wordt in twee fases ontwikkeld. Allereerst wordt begonnen aan een deelgebied van 38 hectare, met drie belangrijke uitgangspunten. Om de Knibbelweg te ontlasten komt er een ontsluiting via de N219 die het gebied in twee delen splitst. Verder zal het bedrijvenlandschap worden omringd door een groen-blauwe randzone met water en groen. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke, duurzame en groene werkomgeving. Als laatste wordt het deelgebied opgedeeld in vijf velden. De glastuinbouw, het bedrijventerrein en de logistiek krijgen ieder hun eigen plek daarin.

Wilt u meer weten? Klik hier.